Vini jwé épi nou

Ki jan pou jwé Laser Game?

LASER GAME

"Sa pou zot sav pou jwé an Laser Game la"

 KMKPC Champion 2009 & 2010 Laser Game Guadeloupe

Ékipman la sé on plastron ki ni plizyè sib' , yon anlè bout' a fizi la, anlè chak zépol, ni 2 anlè plastron la, yonn' douvan yonn' dèyè. Ou ni plizyè ti limyè an ron si chak bwatyé avè koulè a ékip aw (swa rouj, swa jôn', ou swa blé) sé kon sa ou ka sav ki moun ki avèw ou pa.

Ou ni on fizi ki ataché avè plastron la, i rèkouvè avè mous' pou pa blésé moun, fizi la sa ka tiré avè on laser, on limyè rouj (i kay lwin !), sa pou fè sé trapé mitan a sé sib la anlè tou sa ki pa adan ékip aw.

Fo ou ni présizyon, sé méyè atou aw pou trapé moun ....

sinon ou ké kouri onlo pou yo pa trapéw !

Fo pa ou jwé kon vôlè !!!

Pa kaché sib aw ! Pa kinbé fizi la a dé min sa ka kaché sib la!

Pa fè la chas', lè yo trapéw pa swiv moun la ki trapéw, lè ou trapé on moun pa swiv li pou routrapéy !

pa alonjéw atè la !

pa janbé sé klwazon la !

Ni plizyè mod pou jwé Laser Game gadé si sit' a yo pou sav

Laser Game -> Modes de jeux

Admin | dimanche 10 février 2008 à 16:09