Vini jwé épi nou

America’s Army

JEUX VIDEOS

"America’s Army Special Forces (AA:SF)"

 America's Army

America’s Army Special Forces (AA:SF) sé on jé larmé amérikèn’ kréyé le 4 jwiyé 2002.

Sé on simulasyon a konba militèr kont téworist, ou toujou inkarné on solda amérikin, ou péké janmé on téworist, yo fèy pou promouvwa larmé a yo. Mè jé la maché tèlman byin kè i vin' on vrè jé si ordinatè é konsôl ! Jé la gratwi, é yo ka travay si miz a jou tout’ tan I ka maché si plizyè sistèm.

"Ki jan pou jwé AA:SF ?"

Fo ou télécharjé é instalé version konplèt’ a jé la: http://www.americasarmy.com/downloads

Fo ou inskriw si sit ofisyèl la pou kréyé solda aw : http://login.americasarmy.com/register

- Mèt Pseudo aw, adrès' mail aw – kliké si 'next'.

- Roukopyé sa i ékri anlè imaj la é kliké si finish.

Ou ké risivwè on mail a konfirmasyon avè password provizwa aw.

Lè ou risivwè E-mail a konfirmasyon la, ou ka chanjé mo dè pass’ aw si sit la, é apré ou pé lansé jé la. Antré pseudo aw é nouvo mo de pass’ aw, é kliké si « Log In » Aprézan fo ou konfigiré sé touch la, pou déplasé, pou sé zarm la, pou kominiké, etc… Pou konfigiré yo ou kay adan Settings Kliké si « Training » é fè sé antrènman la dan l’ordre : Rifle range, Obstacle course, U.S Weapons é Tactical Training.

Pa oubliyé validé chak rézilta chak fwa ou rivé fè yonn’ !!!

Lè ou fin’ sé antrènman la kliké si « Deployement ». La ou ké vwè list a sé serveur la, fo ou aktivé Punkbuster la, kliké si ti kaz la an ba a goch (sé pou évité serveur ki ni trichè adan)

Aprézan ou ka kliké si « Refresh » é la ou ké ni list a sé bon serveur la, chwazi yonn’ é kliké si « Join » é la ou ké rantré si jé la, é la sé pran pyé aw!

Pou ni plis' info anlè jé la ou pé gadé si forum an nou osi : http://kmkpcgwada.forum2jeux.com/aa-ed-info-konsey-f5/

Admin | dimanche 10 février 2008 à 14:55